Перегляд за автором "Лізунов, В.В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Репецький, С.П.; Вишивана, І.Г.; Кручинін, С.П.; Молодкін, В.Б.; Лізунов, В.В. (Металлофизика и новейшие технологии, 2017)
  В роботі досліджено вплив адсорбованої домішки атомів Калію на електронний спектер графену. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого багатозонного моделю сильного зв’язку. Показано, що при упорядкованому ...
 • Скакунова, О.С.; Оліховський, С.Й.; Молодкін, В.Б.; Лень, Є.Г.; Кисловський, Є.М.; Решетник, О.В.; Владімірова, Т.П.; Кочелаб, Є.В.; Лізунов, В.В.; Лізунова, С.В.; Маківська, В.Л.; Толмачов, М.Г.; Скапа, Л.М.; Василик, Я.В.; Фузік, К.В. (Металлофизика и новейшие технологии, 2015)
  З використанням раніше відкритого авторами явища дисперсійної (фазової) структурної чутливости картини багаторазового розсіяння створено теоретичні й експериментальні основи трикристальної динамічної дифрактометрії ...
 • Дмітрієв, С.В.; Молодкін, В.Б.; Толмачов, М.Г.; Скакунова, О.С.; Лізунова, С.В.; Лехняк, Р.В.; Фузік, К.В.; Веліховський, Г.О.; Васькевич, О.П.; Лізунов, В.В.; Катасонов, А.А.; Голентус, І.Е.; Оліховський, С.Й.; Скапа, Л.М.; Молодкін, В.В. (Металлофизика и новейшие технологии, 2017)
  Створено теоретичну модель динамічної дифракції рентґенівських променів у кристалах з дефектами довільних типів, що вперше враховує ефекти повної (а не лише другого порядку теорії збурень) багатократності розсіяння дифузних ...
 • Маніло, М.В.; Лізунов, В.В.; Ар’єв, І.А. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
  В роботі досліджено процес біосорбції йонів міді магнетокерованими дріжджами S.сerevіsіae. Магнетні властивості дріжджовим клітинам надавалися шляхом приєднання різної кількости магнетних наноміток. Було визначено оптимальну ...
 • Молодкін, В.Б.; Сторіжко, В.Ю.; Лізунова, С.В.; Шелудченко, Б.В.; Лізунов, В.В.; Толмачов, М.Г.; Кисловський, Є.М.; Оліховський, С.Й.; Вершинський, С.О.; Денисенко, В.Л.; Фузік, К.В.; Веліховський, Г.О.; Лехняк, Р.В.; Лень, Є.Г.; Скапа, Л.М.; Бровчук, С.М. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2015)
  В роботі проведено детальну порівняльну аналізу ряду наявних метод фазоконтрастної томографії та можливостей їх застосування для медичної діягностики.
 • Дмітрієв, С.В.; Лізунова, С.В.; Толмачов, М.Г.; Шелудченко, Б.В.; Скакунова, О.С.; Молодкін, В.Б.; Лізунов, В.В.; Голентус, І.Е.; Карпов, А.Г.; Войток, О.Г.; Почекуєв, В.П.; Репецький, С.П.; Вишивана, І.Г.; Скапа, Л.М.; Барабаш, О.В.; Веліховський, Г.О. (Металлофизика и новейшие технологии, 2017)
  З метою створення статистичної динамічної теорії розсіяння випромінення у багатошарових системах з різними за недосконалостями структури та складом кристалічними й аморфними шарами в якості найбільш загального та головного ...