Перегляд за автором "Ларченко, К.А."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ларченко, К.А.; Моргун, Б.В. (Біотехнологія, 2008)
  Розглянуто проблему альтернативних джерел енергії. Головну увагу приділено виробництву біопалива, зокрема біоетанолу, в Україні й світі. Наведено технологію виготовлення біоетанолу з лігніноцелюлозної сировини, подано ...
 • Сакало, В.Д.; Ларченко, К.А.; Курчій, В.М. (Физиология и биохимия культурных растений, 2010)
  Вивчали вплив стресу водного дефіциту на активність ферменту гідролізу сахарози — інвертази, накопичення моноцукрів та на такі фізіологічні параметри посухостійкості, як індекс чутливості до посухи (IЧП), відносна втрата ...
 • Ларченко, К.А.; Моргун, Б.В. (Физиология и биохимия культурных растений, 2010)
  Узагальнено результати досліджень ознак якості зерна пшениці та їх поліпшення методами експериментального мутагенезу, генетичної трансформації і класичної селекції. Наведено відомості про мутантні сорти озимої пшениці ...
 • Сакало, В.Д.; Ларченко, К.А.; Курчій, В.М. (Физиология и биохимия культурных растений, 2009)
  Вивчали метаболізм сахарози в листках проростків кукурудзи різних генотипів за умов водного дефіциту. Встановлено активацію сахарозофосфатсинтази (СФС) за короткотривалого (2 доби) водного дефіциту у стійких до цього стресу ...
 • Моргун, В.В.; Ларченко, К.А.; Костяновський, Р.Г.; Катеринчук, О.М. (Физиология и биохимия культурных растений, 2011)
  Досліджено цитогенетичну активність хіральних нітрозоалкілсечовин та специфіку їх дії на хромосомний апарат клітин озимої м’якої пшениці. Вперше проведено порівняльний аналіз цитогенетичної активності хіральних ...