Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за автором "Кухаренко, О.П."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Кухаренко, О.П."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Кухаренко, О.П.; Швед, А.Д. (Биополимеры и клетка, 1998)
  В огляді на прикладах багатьох досліджень розглянуто проблеми регуляції експресії генів за допомогою антисенсових РНК у прокаріотах та в еукаріотичних клітинах. Знані у увагу приділене проблемі створення внутрішньоклітинної ...
 • Живолуп, О.М.; Немазаний, І.О.; Побігайло, Н.В.; Панасюк, Г.Г.; Пальчевський, С.С.; Кухаренко, О.П.; Савінська, Л.О.; Овчаренко, Г.В.; Вудмаска, М.І.; Гут, І.Т.; Мацука, Г.Х.; Філоненко, В.В. (Біополімери і клітина, 2002)
  Кіназа рибосомного білка S6 (S6K) задіяна в сигнальних механізмах регуляції проліферації, диференціації та клітинного росту. На сьогодні відомо дві форми S6K (S6K1 та 2), які мають цитоплазматичний та ядерний сплайсингові ...
 • Горбенко, О.М.; Панайотоу, Д.; Волкова, Д.Д.; Живолуп, О.М.; Кухаренко, О.П.; Гут, І.Т.; Філоненко, В.В. (Біополімери і клітина, 2006)
  PTEN — фосфатаза з протипухлинною активністю, субстратами якої є фосфоліпіди і фосфорильовані білки. Цей білок часто делетований або мутований при багатьох типах раку. Щонайменше 20 % мутацій PTEN знайдено в С-кінцевій ...
 • Грищенко, А.А.; Бджола, В.Г.; Кухаренко, О.П.; Ярмолюк, С.М. (2009)
  Протеїнкіназа FGFR1 відіграє одну з ключових ролей у регуляції ангіогенезу і проліферації тканин. Інгібітори цієї кінази можна використовувати для ефективного лікування солідних пухлин і ряду проліферативних захворювань. ...
 • Шабликін, О.В.; Кухаренко, О.П.; Яковенко, І.Н.; Ярмолюк, С.М.; Броварець, В.С. (2008)
  У процесі взаємодії 2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів з амінокислотами — гліцином, β-аланіном, γ-аміномасляною кислотою та орнітином — отримано нові похідні 5-амінооксазолу. Біологічну активність нових сполук протестовано ...
 • Волинець, Г.П.; Бджола, В.Г.; Кухаренко, О.П.; Совєтова, О.В.; Ярмолюк, С.М. (2009)
  Протеїнкіназа ASK1 (Apoptosis signal-regulating kinase 1) – серин/треонінова кіназа 5 кінази МАР-кінази (MAPKKK5), яка зустрічається в усіх евкаріотних організмах. ASK1 індукує апоптоз через каскади JNK і p38 у відповідь ...
 • Котей, І.М.; Баланда, А.О.; Бджола, В.Г.; Лукашов, С.С.; Кухаренко, О.П.; Харченко, В.М.; Ярмолюк, С.М. (2008)
  З метою пошуку нових інгібіторів протеїнкінази СК2 синтезовано і проведено in vitro тести 86 похідних тієно[2,3-d]піримідинону. Серед них виявлено 15 активних сполук із IC50 від 2,5 до 20 мкМ. Найбільш активним інгібітором ...
 • Іванська, Н.В.; Лукаш, Л.Л.; Швед, А.Д.; Рибалко, С.Л.; Сухорада, О.М.; Жеребцова, Е.М.; Рубан, Т.О.; Подольська, С.В.; Кухаренко, О.П.; Грицак, Т.Ф.; Максименок, О.В. (Биополимеры и клетка, 1997)
  У роботі досліджено пермісивність та чутливість гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини до інфікування ВІЛ-1. Показано, що інтактні клітини с високопермісивною системою для репродукції вірусу. У 23 зразках первинної ...