Перегляд за автором "Куницька, Л.Ю."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Лисенков, Е.А.; Гомза, Ю.П.; Клепко, В.В.; Куницький, Ю.А.; Куницька, Л.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
  За допомогою метод рентґеноструктурної аналізи, диференціяльної сканівної кальориметрії та імпедансної спектроскопії виконано дослідження структури та властивостей нанокомпозитів на основі поліетиленгліколю (ПЕГ) та ...
 • Шпак, А.П.; Нечитайло, А.Я.; Куницька, Л.Ю.; Леонов, Д.С.; Дзюба, Л.Г.; Барабаш, М.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2008)
  Розглянуто дефекти атомового і льокального рівнів будови аморфних матеріялів. Відзначено, що неоднорідності атомового рівня – невід’ємна частина аморфної структури. Розглянуто дефекти мікроскопічного і макроскопічного ...
 • Гречко, Л.Г.; Грищук, О.Ю.; Куницька, Л.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2008)
  Вивчено електродинамічний відгук систем малих частинок (МЧ) на зовнішнє електричне поле E0. Одержано аналітичні вирази для поляризовности двох МЧ з урахуванням мультипольної взаємодії між ними та однієї двошарової МЧ. ...
 • Водоп’янов, Д.Л.; Гречко, Л.Г.; Грищук, О.Ю.; Куницька, Л.Ю.; Семчук, О.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
  Виконано комп’ютерне моделювання реальних шорстких поверхонь за допомогою двовимірної Вейєрштрассової функції. На основі скалярної Кірхгоффової теорії розраховано індикатрису розсіяння електромагнетних хвиль для різних ...
 • Шпак, А.П.; Куницький, Ю.А.; Демент’єв, В.О.; Нечитайло, Я.А.; Куницька, Л.Ю.; Дзюба, Л.Г.; Барабаш, М.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2008)
  Для бінарних та багатокомпонентних аморфних феромагнетиків на основі групи заліза, одержаних швидким гартуванням розтопу, в наближенні стохастичної магнетної структури виконано розрахунки значень напружености кореляційного ...
 • Рачій, Б.І.; Куницька, Л.Ю.; Трачевський, В.В.; Магомета, О.Д.; Куницький, Ю.А.; Мельник, А.К.; Бозбєй, Ю.Ф.; Беркещук, М.В. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2010)
  Оптимізовано режими синтези вуглецевих наноматеріялів (ВНМ) з оптимальною морфологією та розподілом пор за розмірами, які забезпечують високі характеристики електрохемічних конденсаторів. Методами рентґеноструктурної, ...
 • Гринько, Д.О.; Барабаш, Ю.М.; Борщагівський, Є.Г.; Заболотний, М.А.; Куницька, Л.Ю.; Литвин, О.C.; Сперкач, С.О.; Барабаш, М.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2008)
  Розроблено методику формування темплату на основі фоточутливих нанокомпозиційних матеріялів в електрофотографічнім процесі. Просторова модуляція рельєфу поверхні та вбудованого в плівку заряду здійснюється методами оптичної ...
 • Гринько, Д.О.; Андрєєв, Е.О.; Барабаш, Ю.М.; Заболотний, М.А.; Барабаш, М.Ю.; Матяш, І.Е.; Куницька, Л.Ю. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2008)
  Самоорганізація острівцевого осаду на поверхні полімерної плівки з потенціяльним рельєфом порядку 10⁸ В/м призводить до формування топології, яка співпадає із топологією експонівного світлового поля. Ефект реалізовано ...