Перегляд за автором "Кулеба, О."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Кулеба, О.; Бучин, М. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2011)
    Розглядається абсентеїзм як різновид низької політичної участі громадян. Аналізуються фактори, що визначають рівень абсентеїзму під час виборчих кампаній, та розглядаються особливості їхнього впливу на електоральну участь. ...
  • Кулеба, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2012)
    Розглянуто один з найважливіших інститутів громадянського суспільства – молодіжні громадські організації. Проаналізовано і синтезовано терміни, що їх використовують українські та зарубіжні дослідники щодо визначення ...
  • Кулеба, О. (Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2010)
    Здійснено спробу типологізувати політичну участь. Досліджено сутність та особливості політичної участі як фактора демократизації суспільства. Розглянуто суть та способи активізації політичної участі громадян. Проаналізовано ...