Перегляд за автором "Кряжич, О.О."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Кряжич, О.О. (Математичне моделювання в економіці, 2016)
  У статті розглядається варіант кусочно-поліноміальної апроксимації із застосуванням методу можливих напрямків. Розглянута можливість застосування методу Дж. Зойтендейка для вирішення задач опису складних функцій. Представлений ...
 • Кряжич, О.О. (Математичне моделювання в економіці, 2015)
  В роботі наведений аналіз моделей ситуаційного управління та формування поглядів на організацію процесу ситуаційного управління. Обґрунтована необхідність формування алгоритмічного базису на основі процедур управління в ...
 • Трофимчук, О.М.; Кряжич, О.О. (Штучний інтелект, 2015)
  Представлений алгоритм опису яружних цільових функцій, який пропонується використовувати для детальної візуалізації розповсюдження зон ураження сильнодіючих отруйних речовин у разі виникнення техногенної аварії. Така ...
 • Кряжич, О.О. (Математичні машини і системи, 2016)
  У статті розглядається варіант кусково-поліноміальної апроксимації з застосуванням методу можливих напрямків. Розглянута можливість застосування методу Дж. Зойтендейка для вирішення задач опису складних функцій. Запропоновано ...
 • Трофимчук, О.М.; Кряжич, О.О. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2016)
  Розглянуто варіант кусково-поліноміальної апроксимації із застосуванням методу можливих напрямів, а також метод Дж. Зойтендейка для розв’язання задач опису складних функцій. Зокрема, наведено задачу з одним квадратичним ...
 • Кряжич, О.О. (Математичні машини і системи, 2014)
  У статті розглянуто можливості застосування вимог стратегічного управління DOTMLPF для перевірки моделей підтримки прийняття рішень з управління підприємством під час надзвичайної ситуації. Запропоновано вирішення ...
 • Кряжич, О.О.; Коваленко, О.В. (Математичне моделювання в економіці, 2018)
  У статті визначені особливості обробки інформації для потреб управління техногенною безпекою. Представлені оціночні значення на інтервалі для визначення ефективності трансформації інформації при її обробці. Наведена модель ...
 • Кряжич, О.О.; Коваленко, О.В. (Математичне моделювання в економіці, 2018)
  У статті представлений підхід до побудови ітерацій вищого порядку. Це дозволяє за модифікованим методом отримати ряд розкладення за степенями та одержати базову послідовність ітераційних формул. Наведені математичні основи ...
 • Кряжич, О.О.; Коваленко, О.В. (Математичне моделювання в економіці, 2017)
  У статті представлено результати експериментів щодо дослідження ізотопного обміну між тритійованою водою та природними мінералами. Зроблено акцент на глинисті мінерали – глини з каолінітами. За результатами досліджень було ...
 • Кряжич, О.О.; Коваленко, О.В. (Математичне моделювання в економіці, 2015)
  В роботі досліджена необхідність оптимізації програмних і апаратних засобів для забезпечення життєздатності інформаційних технологій. Наведено математичне обґрунтування балансового методу оптимізації. Методика оптимізації ...
 • Кряжич, О.О. (Математичне моделювання в економіці, 2014)
  У статті представлений аналіз можливостей щодо забезпечення життєздатності інформаційних технологій управління техногенною безпекою при їх адаптації до умов реального часу. Наведена спрощена модель такої життєздатної ...
 • Кряжич, О.О.; Коваленко, О.В.; Грицишин, В.О. (Математичне моделювання в економіці, 2019)
  В статті представлені попередні результати роботи з удосконалення способу дослідження екологічного стану території при техногенному забрудненні. Велика кількість ітерацій, що використовуються при розрахунках за зазначеним ...
 • Кряжич, О.О.; Захматов, В.Д. (Математичні машини і системи, 2012)
  У статті розглянуто варіант моделювання забезпечення імпульсного вибухопожежного захисту хімічного підприємства. Представлені моделі локалізації активного елемента за допомогою імпульсних засобів за різних випадків розвитку ...
 • Кряжич, О.О. (Наука України у світовому інформаційному просторі, 2015)
  Розглянуто проблемні питання роботи з авторами — молодими науковцями. Визначені основні правила опрацювання матеріалу та роботи над науковою статтею. Сформульований підхід до роботи з молодими авторами — науковцями в ...
 • Кряжич, О.О.; Стехель, В. (Математичні машини і системи, 2017)
  У статті розглядається підхід до мінімізації похибок при комп’ютерному моделюванні території ймовірного забруднення при обчисленні ряду математичних функцій за допомогою програми «Випадкова точка». Запропоновано застосувати ...
 • Коваленко, О.В.; Кряжич, О.О. (Математичне моделювання в економіці, 2016)
  У статті наведені попередні результати дослідження міграції радіоізотопу водню – тритію – в органічній речовині рослин. Робота виконана на прикладі кульбаби лікарської. Проведено ряд вимірів питомої активності тритію у ...
 • Кряжич, О.О.; Коваленко, О.В.; Іванченко, В.В. (Математичне моделювання в економіці, 2016)
  У статті представлено програмну реалізацію способу опису забрудненої території для визначення зон ураження незначних за площею місцевостей при техногенних аваріях з викидами небезпечних речовин в навколишнє середовище. ...