Перегляд за автором "Короткіх, М.І."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Марічев, К.О.; Короткіх, М.І.; Кисельов, А.В.; Пехтерева, Т.М.; Бумагін, М.О.; Раєнко, Г.Ф.; Швайка, О.П. (Доповіді НАН України, 2011)
  Знайдено високий каталітичний ефект карбенів у реакції трансестерифікації, який у надлишку спирту більше ніж на порядок за показниками TON і TOF переважає відомий з наукових джерел каталітичний ефект карбенів у реакціях ...
 • Сабєров, В.Ш.; Короткіх, М.І.; Глиняна, Н.В.; Кисельов, А.В.; Пехтерева, Т.М.; Раєнко, Г.Ф.; Попов, А.Ф.; Швайка, О.П. (Доповіді НАН України, 2013)
  Знайдено високий каталiтичний ефект стерично екранованих карбенових комплексiв паладiю в реакцiї вiдновного дехлорування n-дихлоробензену, який в оптимальному варiантi значно переважає каталiтичний ефект вiдомих карбенових ...
 • Короткіх, М.І.; Марічев, К.О.; Кисельов, А.В.; Швайка, О.П. (2008)
  На основі моноокса-, діоксаалкіленхлоридів і азолів синтезовано макроциклічні похідні краун-карбеноїдних сполук ряду імідазолу та бензімідазолу, зокрема макроциклічні солі, бісазолони, бісазолтіони, бісазолселенони та ...
 • Короткіх, М.І.; Сабєров, В.Ш.; Раєнко, Г.Ф.; Глиняна, Н.В.; Кнішевицький, А.В.; Швайка, О.П. (Наука та інновації, 2015)
  Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з «зеленої» хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. ...