Перегляд за автором "Колодій, В."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2007)
 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2007)
  Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків ...
 • Паньків, Р.; Колодій, В.; Хованець, Ю,; Майкут, О.; Сахнюк, І.; Кость, М.; Козак, Р.; Березовський, І.; Пальчикова, О. (Геологія і геохімія горючих копалин, 2010)
  Упродовж семи сезонів (2005–2008 рр.) у 70 зразках криничних вод Яворівщини було визначено макро і мікросклад (зокрема К⁺, NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, Si, Fe, F⁻ ), розчинений кисень, перманганатну окиснюваність, хімічну ...
 • Колодій, В.; Колодій, І. (Геологія і геохімія горючих копалин, 2009)
  Субботінське нафтове родовище приурочене до антиклінальної складки в межах Південнокерченського прогину. Промислово нафтоносними є 4 об’єкти у верхній частині нижньомайкопських відкладів в інтервалі глибин 2003–2288 м. ...
 • Паньків, Р.; Колодій, В.; Хованець, Ю.; Майкут, О.; Сахнюк, І.; Кость, М.; Козак, Р.; Березовський, І.; Пальчикова, О. (Геологія і геохімія горючих копалин, 2009)
  Досліджено гідрохімічний склад річок Шкло, Завадівка, Смолінка, Гребелька Яворівського району Львівської області. Вміст більшості компонентів у межах норми, і лише на окремих ділянках сульфати, органічні і завислі речовини ...
 • Колодій, В.; Паньків, Р.; Майкут, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2007)
  Підземні води зони активного водообміну в межах м. Львова й околиць охоплюють алювіяльно-болотні, алювіяльні і флювіогляціяльні четвертинні, косівські, тираські і опільські баденські відклади міоцену та маастрихтські ...
 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003)
  Ріки північно-східного макросхилу Карпат є головними джерелами забезпечення водою населення, промисловости і сільського господарства в реґіоні. Водночас якість води не у всіх із них і не у всьому відповідає вимогам нормативних ...
 • Колодій, В. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2007)
  Феномен Нересницького озера полягає у яскраво вираженій гідрохемічній і температурній вертикальній стратифікації, пов‘язаній з літологічною будовою його ванни і гідрологічними та гідрохемічними умовинами живлення. Тут ...
 • Карабин, В.; Колодій, В.; Яронтовський, О.; Козак, Ю.; Карабин, О. (Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2007)
  Буріння глибоких нафтових свердловин спричиняє зміну іонного та органічного складу вод, що особливо небезпечно на ділянках, які межують з водозаборами питних вод. Забруднення ґрунтових вод відбувається поетапно. За ...