Перегляд за автором "Донець, Г.П."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Донець, Г.П. (Кибернетика и системный анализ, 2017)
  Розглянуто проблему комбінаторного розпізнавання за допомогою серії тестових перевірок. До неї зводиться задача пошуку двох радіоактивних куль поміж множини заданих. Для розв’язання задачі запропоновано використати теорію ...
 • Донець, Г.П.; Білецький, В.І.; Ненахов, Е.І. (Теорія оптимальних рішень, 2017)
  Розглядаються задачі пошуку трьох та чотирьох активних куль на множині заданих. Описуються деякі результати знаходження активних куль за мінімальну кількість випробовувань на основі стратегії послідовних ціленаправлених ...
 • Білецький, В.І.; Донець, Г.П.; Ненахов, Е.І. (Теорія оптимальних рішень, 2012)
  Наводиться постановка обмеженої та необмеженої задач комбінаторного розпізнавання. На прикладі задачі про вимикачі показано, яким способом треба розбити на групи множину вимикачів, щоб за мінімальну кількість спроб знайти ...
 • Донець, Г.П.; Пепеляєв, В.А.; Трофимчук, О.М. (Доповіді НАН України, 2014)
  Наводиться постановка обмеженої та необмеженої задач комбiнаторного розпiзнавання. На прикладi задачi про вимикачi показано, яким способом необхiдно розбити на групи множину вимикачiв, щоб за мiнiмальну кiлькiсть спроб ...
 • Донець, Г.П.; Нагірна, А.М. (Теорія оптимальних рішень, 2018)
  Розглянуто алгоритм знаходження оптимального розв’язку задачі умовної оптимізації лінійної функції на комбінаторній множині перестановок, представленої у вигляді графа. Запропоновано практичне застосування алгоритму.
 • Донець, Г.П.; Білецький, В.І.; Ненахов, Е.І. (Теорія оптимальних рішень, 2018)
  Розглядається задача пошуку двох активних куль на множині заданих для n = 127. Доводиться теорема, що розв’язок досягається за 13 кроків. Доведення базується на введені 2-х нових типів графів – Q-графа та N-графа.
 • Донець, Г.П.; Білецький, В.І.; Ненахов, Е.І. (Теорія оптимальних рішень, 2019)
  Розглядається задача пошуку двох активних куль на множині заданих для n = 255. Доводиться теорема, що розв’язок досягається за 15 кроків. Доведення базується на використанні двох нових типів графів – Q-графа та N-графа.
 • Донець, Г.П.; Нагірна, А.М. (Теорія оптимальних рішень, 2016)
  Розглянуто підхід до розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач з квадратичною функцією цілі на комбінаторній множині перестановок, представленої у вигляді графа. Приведено числові приклади задач.
 • Донець, Г.П.; Нагірна, А.М. (Теорія оптимальних рішень, 2017)
  Розглянуто алгоритм розв’язання задачі з квадратичною функцією цілі на комбінаторній множині розміщень. Приведено числовий приклад реалізації алгоритму.
 • Донець, Г.П.; Нагірна, А.М. (Теорія оптимальних рішень, 2014)
  Розглянуто підхід до розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач з лінійною функцією цілі та додатковими обмеженнями на комбінаторній множині перестановок, представленої у вигляді графа. Приведено числовий приклад задачі.