Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд за автором "Грабовський, Ю.Є."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд за автором "Грабовський, Ю.Є."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Ничипоренко, О.С.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Пінчук-Ругаль, Т.М.; Грабовський, Ю.Є.; Заболотний, М.А.; Стрельчук, В.В.; Ніколенко, А.C.; Семенцов, Ю.І. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2015)
  Встановлено, що в результаті термомеханічної деструкції в об’ємних зразках політетрафторетилену (ПТФЕ) та його композитів із багатостінними вуглецевими нанотрубками (БВНТ) з’являється широка структурована смуга фотолюмінесценції ...
 • Павленко, О.Л.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Грабовський, Ю.Є.; Брусенцов, В.А.; Корнієнко, М.Є.; Момот, А.І.; Ніколенко, А.C.; Ткач, В.М.; Рудь, О.М.; Шпілевський, Е.М. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011)
  За допомогою програмного пакета Gaussian-03 методою Гартрі—Фока здійснено геометричну оптимізацію комплексів фуллеренів С₆₀ з металами Ti, Fe, Sn, Cu і атомами вуглецю, а також полімерних комплексів С₆₀—Ті—С₆₀, С₆₀—Sn—С₆₀, ...
 • Семенцов, Ю.І.; Приходько, Г.П.; Картель, М.Т.; Махно, С.М.; Грабовський, Ю.Є.; Алєксєєв, О.М.; Пінчук-Ругаль, Т.М. (Поверхность, 2012)
  Одержані композити поліпропілен – вуглецеві нанотрубки (ПП–ВНТ) та досліджені особливості їхньої структури, процесів плавлення та кристалізації, механічні, електро- та теплофізичні характеристики. Показано, що присутність ...
 • Пінчук-Ругаль, Т.М.; Ничипоренко, О.С.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Грабовський, Ю.Є.; Заболотний, М.А.; Ругаль, О.Г.; Мамуня, Є.П.; Левченко, В.В.; Шлапацька, В.В.; Ткач, В.М. (Вопросы атомной науки и техники, 2013)
  Досліджено поліетилен високого тиску та нанокомпозити на його основі з багатостінними вуглецевими нанотрубками з концентраціями 0, 1, 2 об.%. Одержано морфологію та структуру для чистого поліетилену та нанокомпозитів ...
 • Пінчук-Ругаль, Т.М.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Грабовський, Ю.Є.; Ничипоренко, О.С.; Семенцов, Ю.І.; Шлапацька, В.В. (Вопросы атомной науки и техники, 2015)
  Досліджено кристалічну структуру, спектри ІЧ-поглинання та фотолюмінесценції композитів ізотактичного поліпропілену з багатостінними вуглецевими нанотрубками з концентраціями від 0,1 до 5,0 ваг.%. Вплив радіаційних пошкоджень ...
 • Павленко, О.Л.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Корнієнко, М.Є.; Заболотний, М.А.; Грабовський, Ю.Є.; Стрільчук, В.В.; Брусенцов, В.А.; Родіонова, Т.В.; Романюк, Б.М.; Хацевич, І.М. (Вопросы атомной науки и техники, 2011)
  Influence of high-energetic Ti+ ions (Еі = 140 keV) irradiation on C₆₀ fullerite film and on radiation-stimulated phase transitions was studied by methods of X-rays diffraction and Raman spectroscopy. XRD pattern and Raman ...
 • Дмитренко, О.П.; Брусенцов, В.А.; Павленко, О.Л.; Куліш, М.П.; Буско, Т.О.; Грабовський, Ю.Є.; Заболотний, М.А.; Стрельчук, В.В.; Романюк, Б.М. (Вопросы атомной науки и техники, 2015)
  Розглянуто результати опромінення тонких плівок фулеритів С₆₀ (d = 1000 нм) іонами Fe⁺ з енергією Е = 140 кеВ і дозами від 1,2∙10¹² до 0,66∙10¹⁴ іон/см². Застосування методів раманівської спектроскопії і рентгенівської ...
 • Ничипоренко, О.С.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Пінчук-Ругаль, Т.М.; Грабовський, Ю.Є.; Заболотний, М.А.; Мамуня, Є.П.; Левченко, В.В.; Шлапацька, В.В.; Стрельчук, В.В.; Ткач, В.М. (Вопросы атомной науки и техники, 2016)
  Виконано дослідження морфології багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ) та нанокомпозитів поліетилену (ПЕ) низької густини з БВНТ з використанням просвічуючої і скануючої електронної мікроскопії. Вивчена кристалічна ...
 • Ничипоренко, О.С.; Пінчук-Ругаль, Т.М.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Грабовський, Ю.Є.; Стрельчук, В.В.; Семенцов, Ю.І. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2016)
  Методом рентґенівської дифракції вивчено залежність структури політетрафторетилену (ПТФЕ) від вмісту багатостінних вуглецевих нанотрубок (БСВНТ) (0,05–5 ваг.%). Спостерігаються складні зміни ступеня кристалічности та ...
 • Пінчук-Ругаль, Т.М.; Дмитренко, О.П.; Куліш, М.П.; Ничипоренко, О.С.; Грабовський, Ю.Є.; Стрельчук, В.В.; Ніколенко, А.С.; Шут, М.І.; Шлапацька, В.В. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2015)
  Синтезовано нанокомпозити ПВХ–БВНТ з різним вмістом вуглецевих нанотрубок (0,2–2,0 ваг.%). Вивчено структурні властивості, а також спектри фотолюмінесценції одержаних нанокомпозитів у вихідному стані та після високоенергетичного ...
 • Павленко, О.Л.; Куліш, М.П.; Дмитренко, О.П.; Корнієнко, М.Є.; Момот, А.І.; Брусенцов, В.А.; Грабовський, Ю.Є.; Шпілевський, Е.М.; Стрельчук, В.В.; Рудь, О.Д.; Ткач, В.М. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011)
  Експериментально досліджено морфологію, структурні, коливні та електронні властивості двошарової плівки C₆₀—Sn у вихідному стані та після відпалу. Виконано теоретичні дослідження взаємодії атомів цини з молекулями фуллеренів. ...