Перегляд за автором "Гиль, Н.И."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Стоян, Ю.Г.; Гиль, Н.И.; Романова, Т.Е.; Злотник, М.В. (Кибернетика и системный анализ, 2011)
    Введено клас базових 2D-об’єктів, для яких відомі Φ-функції. Доведено теорему про розбиття довільних φ-об’єктів, межа яких утворюється об’єднанням дуг кіл та відрізків прямих на базові об’єкти. Запропоновано покроковий ...
  • Гиль, Н.И.; Романова, Т.Е.; Злотник, М.В. (Доповіді НАН України, 2010)
    Розглядається алгоритм, що реалiзує декомпозицiю довiльних двовимiрних φ-об’єктiв, межа яких утворена об’єднанням дуг кiл та вiдрiзкiв прямих. Запропонований пiдхiд є ефективним для побудови Φ-функцiй складених φ-об’єктiв ...
  • Гиль, Н.И.; Софронова, М.С. (2009)
    В статье предложен метод построения выпуклой оболочки конечного множества точек в Rⁿ , позволяющий решать задачи, не требующие описания всех подграней границы выпуклой оболочки. Описаны основные процедуры построения выпуклой ...