Перегляд за автором "Баумер, В.М."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Одинець, Є.В.; Бабарик, А.А.; Баумер, В.М.; Слободяник, М.С.; Шишкін, О.В. (Доповіді НАН України, 2011)
  Кристали нового цирконато-танталату калію K3ZrTa7O21 були вирощені методом розчин-розплавної кристалізації в розплаві K2O–ZrO2–Ta2O5–MoO3. Вказана сполука належить до гексагональної сингонії, просторова група P63/mcm з ...
 • Нагорний, П. Г.; Корнієнко, З.І.; Бойко, Р.С.; Городилова, Н.О.; Баумер, В.М.; Слободяник, М.С. (2007)
  The interaction of nickel dioxide with solutions-melts of the system LiPO3−LiF has been stu- died. Phase formation of LiNi2P3O10, Li2Ni3(P2O7)2, LiNiPO4, and Li2NiPO4F is establi- shed. Synthesized complex phosphates are ...
 • Затовський, І.В.; Іваненко, В.І.; Слободяник, М.С.; Баумер, В.М.; Шаркіна, Н.О. (2008)
  З використанням твердофазної взаємодії та розчин-розплавної кристалізації отримано вольфрамвмісні складні фосфати загального складу K2МІІW(OPO4)2 (МІІ — Mg, Ni, Co). Синтезовані сполуки охарактеризовані методами порошкової ...
 • Іваненко, В.І.; Затовський, І.В.; Слободяник, М.С.; Баумер, В.М. (Доповіді НАН України, 2010)
  Дослiджено процеси кристалiзацiї у розчинах-розплавах систем K2O−P2O5−TiO2−M³^+F3 (M³^+ — Cr, Fe, Ga, In, Y, Sc, Bi) та K2O−P2O5−TiO2−K3M³^+F6 (M³^+ — Cr, Fe). Встановлено умови та особливостi допування фторидами тривалентних ...
 • Дулина, Н.А.; Баумер, В.М.; Вовк, О.М.; Дейнека, Т.Г.; Матейченко, П.В.; Софронов, Д.C.; Сергиенко, З.П. (Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011)
  Методом гетерогенного осаждения из водных растворов хлоридов при использовании в качестве осадителя гидрокарбоната аммония получен монофазный кристаллический прекурсор оксида лютеция предположительного состава (NH₄)xLu(O ...
 • Кисельов, Д.В.; Теребіленко, К.В.; Петренко, О.В.; Баумер, В.М.; Слободяник, М.С. (Доповіді НАН України, 2018)
  Розглянуто особливості синтезу та структуру KInP₂O₇, отриманого з фосфатно-молібдатних розплавів. Сполука кристалізується в моноклінній сингонії, пр. гр. P2₁/c (14), a = 7,4092(1), b = 10,3990(1), c = 8,3966(1) Å, β = ...
 • Бабарик, А.А.; Одинець, Є.В.; Баумер, В.М.; Слободяник, М.С.; Шишкін, О.В. (Доповіді НАН України, 2010)
  Методом розчин-розплавної кристалізації у системі K2O–P2O5–TiO2–Nb2O5–(MoO3) отримано монокристали складного фосфату K5,67Ti2,73Nb5,27P5O34 при відносному мольному вмісті оксидних компонентів у межах Nb2O5/(Nb2O5+TiO2)=40–50%. ...