Перегляд за автором "Іванов, М.І."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Пастушенко, К.Ю.; Іванов, М.І.; Судавцова, В.С.; Шевченко, М.О. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2017)
  Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів вивчено термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ti(Cr, Mn)—Sb. Згідно з отриманими нами та відомими з літератури даними зроблено прогноз ...
 • Романова, Л.О.; Судавцова, В.С.; Пастушенко, К.Ю.; Кудін, В.Г.; Іванов, М.І. (Адгезия расплавов и пайка материалов, 2018)
  Методом калориметрії вперше визначено термохімічні властивості сплавів системи Sb—Eu за температури 1200 К в інтервалах складів 0 ≤ хSb ≤ 0,6 і 0,8 ≤ хSb ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування ...
 • Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Шевченко, М.О.; Кудін, В.Г.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2013)
  Методом калориметрiї вивчено термохiмiчнi властивостi розплавiв Eu−Pd(Pt) при 1300 К (0 < xPd < 0,37 i 0 < xPt < 0,36), Al−Eu при 1300 К (0,59 < xEu < 1) та 1473 К (0 < xEu < 0,21), Eu−Sn при 1300 K (0 < xSn < 0,16) та ...
 • Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Шевченко, М.О.; Кудін, В.Г.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2011)
  Методом калориметрії визначені термохімічні властивості розплавів подвійних систем Al–Y (La, Eu, Yb). Встановлено, що інтегральні ентальпії змішування розплавів систем Al–Y (La) досягають мінімуму −41 кДж/моль при χY=0,4 ...
 • Шевченко, М.О.; Судавцова, В.С.; Кудін, В.Г.; Березуцький, В.В.; Іванов, М.І. (Доповіді НАН України, 2013)
  Ентальпiї змiшування рiдких сплавiв системи Al−Sc визначено методом калориметрiї при 1840 K в iнтервалi концентрацiй 0,62 < xSc < 1, а системи Al−Co — при 0 < xCo < 0,24 (1870 K) i 0 < xCo < 0,12 (1620 K). Термодинамiчнi ...
 • Кудін, В.Г.; Шевченко, М.О.; Іванов, М.І.; Березуцький, В.В.; Судавцова, В.С. (Доповіді НАН України, 2013)
  Методом iзопериболiчної калориметрiї дослiджено парцiальнi та iнтегральнi ентальпiї змiшування розплавiв системи Fe−Sc в концентрацiйному iнтервалi 0 < xSc < 0,9 при температурi 1873 K. Встановлено, що мiнiмум iнтегральних ...
 • Усенко, Н.І.; Іванов, М.І.; Котова, Н.В.; Головата, Н.В. (Вісник Українського матеріалознавчого товариства, 2014)
  Ентальпії змішування в рідких сплавах заліза із важкими лантаноїдами (Gd, Tb, Dy та Lu) визначено при 1550–1950 K методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі. Процес сплавоутворення супроводжується ...